ilmailun testaustilojen apulaitteet

Lentokoneiden moottoreiden ja apuvoimalaitteiden testaustilat

IAC Acoustics A/S on johtava lentokoneiden moottoreiden testaustilojen rakentaja sekä testaustilojen ajanmukaistaja.

Rakennamme testaustiloja mm. seuraaville moottorityypeille:

 • akseliturbiini
 • suora suihkumoottori
 • puhallinturbiini
 • potkuriturbiini

APU-testaustilat ovat apuvoimalaitteiden testaustiloja. Apuvoimalaitteita kutsutaan myös lyhenteellä APU (Auxiliary Power Unit).

APU-laitteita käytetään päämoottoreiden käynnistämiseen useimmissa lentokoneissa, sotilaskoneissa, raketeissa ja avaruusaluksissa, mutta niitä voi käyttää myös muiden järjestelmien virtalähteenä, kun päämoottorit eivät ole käynnissä.

APU:t on testattava säännöllisesti, jotta ne toimivat niin kuin pitääkin. Tyypillisessä testausmenettelyssä APU käynnistetään ja sitä kuormitetaan erilaisissa olosuhteissa. Näin varmistetaan, että suorituskyky, polttoaineen kulutus, tärinä ja muut käyttöön vaikuttavat tekijät ovat optimaaliset.

APU on suuritehoinen moottori, joten sen testauslaitos sijoitetaan turvallisuussyistä kauas ohjauslaitteista ja henkilöstöstä. Tyypillinen moottorin testauslaitos kykenee tulkitsemaan ja prosessoimaan moottorin polttoaineeseen, tehoon ja suorituskykyyn liittyviä prosessisignaaleja.

Tyypillisessä lentokoneen moottoritestaustilassa on:

 • Pitkälle kehitetty tiedonkeruujärjestelmä
 • Ulkoinen vesijäähdytysjärjestelmä
 • Polttoainevarasto ja polttoaineen käsittely
 • Ilmastoitu ohjaamo
 • Kattava akustinen äänenvaimennus
 • Ergonominen ohjauspaneeli
 • Virta ja virtalähde
 • Neutraali testijärjestely, jonka avulla voit testata erilaisia ​​moottoreita
 • Sammutusjärjestelmä

Give us a call!

Learn how we can help you
and your business!

Write us!

Get help fixing sound, noise
and vibration issues.

 Input required!